Trasa:

Mapa Mongolska s barevně odlišenými trasami různě zaměřených skupin

Po příjezdu do Mongolska bude vlastní program expedice začínat ubytováním a přípravou vybavení v hlavním mestě - Ulaan Baataru. Vzhledem k předchozím expedicím jsou dopravní prostředky - dva terénní automobily značky UAZ - zajištěny.

Odjezd z Ulaan Baataru.

Společný výjezd expedice z Ulaan Baataru bude v Mandalgovu rozdělený na dvě podskupiny odlišného zaměření - čtyřtýdenních výprav. První skupina bude s výzkumnými pracemi začínat v paleontologicky nadějné oblasti Jihogobijského ajmaku a budou soustředěny převážně na paleontologický průzkum "dinosauřích údolí" a křídových lokalit hmyzu. Dále se budou zabývat odběrem meteoritů na pádových polích přítomných rovněž v jižním Mongolsku, odkud budou pokračovat dále na severozápad zpracovat výskyty ofiolitů (nabohacených Pt, Pd), kimberlitů - Šavarin Caram a na sever do oblasti pokračování Bajkalského planetárního švu (výskyt peralkalických hornin v okolí jezera Chubcugul).

Albertosaurus baatar je o pul metru vyssi nez Tyranosourus Rex.

Druhá skupina odebere nejdříve vzorky vody a hornin z vrtů v okolí Mandalgovu, které budou předběžně zpracovány v terénní laboratoři. Po zrealizování a vyhodnocení analýz v okolí Mandalgovu bude pokračovat dále na jihovýchod přes oblast hornin vzniklých nad subdukčními zónami do východní oblasti Jihogobijského planetárního švu -široké linie, kde došlo na počátku druhohor ke kolizi dvou kontinentů a po miliónech let k jejich opětovnému, ale jen částečnému rozpojení.

© Mongolia 2003 Jindra & Mardos